WADK
In 2016 is een projectgroep opgericht met als doel de recreatie gemeente Warmond breder op de kaart te zetten. Hiervoor werden diverse middelen ontwikkeld w.o. een online platform waarop Warmond en de ondernemers zich kunnen profileren, meer exposure en informatievoorzieningen creëren rond de vele evenementen en activiteiten.